מדיניות פרטיות

האתר orenwaldman.co.il הינו אתר הבית של אורן ולדמן ומופעל על ידו (להלן: מפעיל האתר). האתר בנוי על פלטפורמת האתרים של WordPress ולפיכך עיקר המדיניות אינה נקבעת על ידי מפעיל האתר אלא על ידי WordPress.

מפעיל האתר מכבד את פרטיות המשתתפים וכן את כל ההוראות, החוקים והדינים הנוגעים לפרטיות. באמצעות כתב מדיניות הפרטיות שלהלן מבקש מפעיל האתר ליידע את ציבור המשתמשים באתר בדבר מדיניות הפרטיות הנהוגה בו, ובכלל זה האופן שבו מפעיל האתר אוסף ומשתמש במידע אישי שנמסר לו על ידי משתמשי האתר וגולשיו. זאת ללא קשר למדיניותה הפרטיות של WordPress שאותה ניתן למצוא באתר החברה.

מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. השימוש באתר והגלישה בו מעידים על הסכמה למדיניות פרטיות זו. – דין גולש.ת באתר ורוכש.ת באתר כמי שקרא.ה את הוראות תקנון זה ותנאי השימוש של האתר והסכימ.ה להם. – מפעילת האתר עשויה לעדכן מדיניות פרטיות זו מעת לעת.

האחריות לקריאת התנאים המעודכנים מוטלת על המשתמשים. מפעיל האתר מקפיד לנהל את האתר בזהירות ונוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע שהעבירו הלקוחות. פרטי הלקוח.ה המוזנים באתר מוצפנים בהתאם למדיניות חברת הסליקה. מפעיל האתר לא ישא באחריות באשר למדיניות חברה זו כמו גם באשר למדיניות  Wordpress.

מפעיל האתר עצמו מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי המזמינים הרשומים באתר, אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנות, ומכירתו של הספר באופן מיטיבי. במקרים שאינם בשליטת מפעילת האתר ו/או בשל אירועים הנובעים מכוח עליון, מפעיל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למזמינ.ה או למי מטעמו.ה אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

קניין רוחני – מלוא זכויות היוצרים, סימני המסחר והקניין הרוחני באתר, לרבות בתכני האתר, בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, תמונה, טקסט וכל חומר אחר הכלול באתר, הינם בבעלות מפעיל האתר בלבד. אין להעתיק, לצלם, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי אחד מאלו. סמכויות שיפוט – כל סכסוך משפטי יידון בבית משפט בישראל בלבד, במחוז ת"א, על פי הדין הישראלי בלבד.